Apraksts: Reklāmas izsūtīšana vēstkopā / Description: Sending an advertisement in a mailing list

Tehniskie parametri:
Virsraksts:līdz 65 datorzīmēm
Bilde:.jpg formātā, 180x180 pikseļi
Aktīva saite:uz reklāmdevēja mājas lapu vai konkrētu tās daļu
Apraksts:
Reklāmas izvietošanas dienā, tā tiek izsūtīta portāla Travelnews.lv ziņu vēstkopas abonentiem uz e-pastu kastītēm.Technical Specifications:
Title:up to 65 characters
Photo:.jpg, 180x180 px
Hyperlink:to the webpage or a specific part of the page
Description:
On the day of the ad placement, it is sent out to the subscribers of Travelnews.lv newsletter to the e-mail boxes.

Citi raksti par šo tēmu::