Apraksts: Ziņojuma ievietošana sociālajā tīklā Facebook.com / Description: Posting a message on the Facebook.com social network

Apraksts
Travelnews.lv piedāvā ievietot komerciālo ziņojumu sociālajā tīklā Facebook.com (Travelnews.lv sekotājiem). Ziņojuma apjoms līdz 420 datorzīmēm, aktīva saite uz ziņojuma pasūtītāja mājas lapu, kā arī attēls vai video sižets (ar sociālā tīkla YouTube.com starpniecību).
Links uz tūrisma ziņu portāla Travelnews.lv lapu sociālajā tīklā Facebook.com: www.fb.com/travelnews.lv

Description:
Travelnews.lv offers to post a commercial message on the Facebook.com social network (followers of Travelnews.lv). Message size up to 420 computer characters, active link to the client's homepage as well as an image or video story (via the social network YouTube.com).
Link to the travel newsletter Travelnews.lv social network Facebook.com: www.fb.com/travelnews.lv


Citi raksti par šo tēmu::