Apraksts: Redakcijas sadaļas sponsorēšana / Description: Sponsorship of the editorial section

Apraksts:
Pasūtītājs var izvēlēties sponsorēšanai jebkuru no portāla Travelnews.lv redakcijas sadaļām. Redakcijas sadaļas sponsorēšanas minimālais laiks ir 1 mēnesis. Sponsorēšanas laikā sadaļā tiek izvietoti 2 sponsora baneri - Lielais baneris Alfa (800x90 pikseļi) sadaļas augšējā daļā un Lielais sānu baneris (250x300 pikseļi) sadaļas labajā malā. Sponsora baneri parādās arī pie katra sponsorētās sadaļas raksta. Portāla Travelnews.lv titullapā pie sponsorētas sadaļas tiek izvietots sponsora logo ar aktīvu saiti uz tā mājas lapu.


Description:
The subscriber can choose any of the editorial titles of Travelnews.lv for sponsorship. The minimum sponsorship time for the editorial section is 1 month. During the sponsorship, there are 2 sponsor banners in the section - Big Alpha Banner (800x90 pixels) in the upper part of the section and Big Side Banner (250x300 pixels) at the far right. Sponsor banners also appear at each sponsored section's article. On the title page of the Travelnews.lv portal, a sponsor's logo is displayed at the sponsored section with an active link to its website.


Citi raksti par šo tēmu::