Apraksts: Tematiskā raksta sagatavošana / Description: Preparing a thematic article

Apraksts:
Travelnews.lv redakcijas pārstāvis sagatavo rakstu par pasūtītājam interesejošo tēmu. Standarta tematiskā raksta apjoms līdz 1800 datorzīmēm.


Description:
Travelnews.lv Editor's representative prepares an article on an interesting topic for the customer. The size of the standard thematic article up to 1800 characters.
Citi raksti par šo tēmu::