Apraksts: TOP4 piedāvājums / Description: TOP4 banner

Tehniskie parametri:
Teksts:līdz 65 datorzīmēm
Bilde:.jpg formātā, 175x66 pikseļi
Aktīva saite:uz reklāmdevēja mājas lapu, vai konkrētu tās daļu
Apraksts:
TOP4 sekcijā vienlaicīgi var rotēt līdz 12 piedāvājumiem, kur vienā ekspozīcijā parādās 4 piedāvājumi dažādās kombinācijās. Piedāvājumu kombinācija nomainās pēc katras lapas pārlādēšanas. TOP4 piedāvājumi parādās gan portāla Travelnews.lv titullapā, gan visās redakcijas (ziņu) sadaļās. Piedāvājuma tekstā nedrīkst izmantot tekstu, kas rakstīts ar lielajiem burtiem (Caps Lock).

 

Technical Specifications:
Text:up to 65 characters
Photo:.jpg, 175x66 px
Hyperlink:to the webpage or a specific part of the page
Description:
In the TOP4 section, up to 12 offers can be rotated at the same time, where four offers in different combinations appear in the same exposition. The combination of offers changes after reloading each page. TOP4 offers appear on the title page of Travelnews.lv portal. both in all editorial (news) sections. The text of the offer must not use the text written in capital letters (Caps Lock). 


Citi raksti par šo tēmu::